Provinciale Statenverkiezingen

Vraag dag- en weekbladen aan voor Provinciale Statenverkiezingen 2015

 

Welkom bij Nieuws in de klas. Op 18 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Volg het nieuws rond de verkiezingen: laat leerlingen artikelen verzamelen, laat ze elkaar het nieuws van de dag presenteren, volg het nieuws of juist de achtergronden. Door de actualiteit en het nieuws te gebruiken, worden uw lessen betekenisvoller.

Handleidingen
Nieuws in de klas heeft handleidingen ontwikkeld die u concrete handvatten en lessuggesties geven voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma. Graag verwijzen we u naar deze handleidingen:

Handleiding Nieu

wsservice Primair Onderwijs en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via {CCM:BASE_URL}/po/handleiding

Handleiding Nieuwsservice Voortgezet Onderwijs
en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via {CCM:BASE_URL}/vo/handleiding

Online dossiers
Het is helaas niet meer mogelijk om via de Nieuwsservice vóór 18 maart kranten op school te laten bezorgen. Wel hebben verschillende kranten en nieuwssites een speciaal dossier over de Provinciale Verkiezingen 2015 die u kunt gebruiken om de actualiteit te bespreken. Kijk bijvoorbeeld eens op de volgende pagina’s:

AD
NU.nl
Volkskrant
PZC
Dagblad van het Noorden
De Gelderlander
Meppeler Courant
Trouw
Tubantia
Leidsch Dagblad
Haarlems Dagblad

En tot slot: de Stemwijzer, ontwikkeld door ProDemos.

Over Nieuws in de klas

Nieuws in de klas helpt docenten nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs maken dankbaar gebruik van nieuwsmedia. Nieuwsmedia zijn rijke bronnen en kunnen tevens heel laagdrempelig gebruikt worden voor taalonderwijs, mediawijsheid en wereldoriëntatie. Door de actualiteit te gebruiken in uw onderwijs verrijkt u uw onderwijs en worden lessen betekenisvoller. Bovendien kunt u uw leerlingen laten werken aan hun woordenschat en oefenen met begrijpend lezen.

Veel plezier!

Nieuwsbrief