Samenwerking Nieuws in de klas en Bloomwise

Lesmateriaal van Nieuws in de klas komt dit jaar beschikbaar binnen het digitaal platform van Bloomwise. Door de samenwerking is het mogelijk voor leraren om het lesmateriaal interactief in te zetten.

Bloomwise biedt een flexibel digitaal platform voor het onderwijs. Daarmee krijgen leraren de mogelijkheid om maatwerk voor hun leerlingen te leveren.

Leraren kunnen het materiaal van Nieuws in de klas op eigen wijze in zetten en koppelen aan leerlijnen en doelen van de school. Het gebruik via het platform biedt vernieuwende didactische vormen en nieuwe leerervaringen voor leerlingen. Wilt u in deze leeromgeving werken met het nieuws neem dan contact op met bloomwise.nl/contact/ onder vermelding van werken met Nieuws in de klas.

Nieuwsbrief