Samenwerking Nieuws in de klas en Malmberg

Nieuws in de klas is een samenwerking aangegaan met Dilemma, de maatschappijleermethode bovenbouw havo/vwo van Malmberg. Met de samenwerking willen beide organisaties het gebruik van nieuws in het onderwijs stimuleren.

Kritisch mediagebruik is een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid. Door in de les gebruik te maken van betrouwbare nieuwsmedia, sla je een brug tussen de klas en de wereld buiten school. Leerlingen werken met onderwerpen en opdrachten die relevant en écht zijn. Daardoor wordt de les betekenisvol en raken leerlingen gemotiveerder.

Dilemma biedt wekelijks opdrachten waarin gewerkt wordt met actuele bronnen. In deze serie opdrachten zal Malmberg regelmatig opdrachten plaatsen die aansluiten bij het werken met Nieuws in de klas. Bij de actuele opdrachten wordt gebruik gemaakt van de Nieuwsservice Digitaal via Blendle. Voordat docenten met de opdrachten gaan werken vragen ze verschillende nieuwstitels aan via Nieuws in de klas. De opdrachten zijn geschreven voor maatschappijleer in de bovenbouw havo/vwo.

De eerste opdracht is gericht op de nieuwsvoorziening rond de kabinetsformatie. Met de Nieuwsservice Digitaal hebben docenten en leerlingen vier weken lang gratis toegang tot nieuwsbronnen via Blendle. Van deze Nieuwsservice kan twee keer per jaar gebruik gemaakt worden. De vier weken toegang geldt voor elke nieuwstitel. Er kan dus ook gekozen worden om de toegang tot de nieuwstitels gespreid over het hele jaar in te zetten. Bij de Nieuwsservice Digitaal via Blendle zijn momenteel achttien titels aangesloten.

Lees meer over deze samenwerking.

Nieuwsbrief