Scholieren kiezen opnieuw: Barack Obama blijft belangrijkste Nieuwspersoon

Amsterdam, 4 februari 2010 – Bijna 3.000 leerlingen verdeeld over 56 scholen (zowel primair als voortgezet onderwijs) in Nederland hebben hun oordeel geveld: Barack Obama is het tweede jaar in successie gekozen tot nieuwspersoon van het jaar. Belangrijkste nieuwsfeit van het afgelopen jaar was het Koninginnedagdrama in Apeldoorn. Dit is de uitkomst van de Scholierenpeiling van Stichting Krant in de Klas.

Stichting Krant in de Klas (KiK) stelde een lijst op van 30 gebeurtenissen en van 30 persoonlijkheden die in 2009 veelvuldig in het nieuws waren. Deze lijsten werden verspreid onder docenten die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de diensten van KiK.
De docenten hebben met hun leerlingen in beide categorieën klassikaal een top 3 samengesteld. Op basis van de inzendingen werd deze landelijke einduitslag vastgesteld:

Belangrijkste Nieuwspersoon Belangrijkste Nieuwsfeit
1. Barack Obama 39% 1. Koninginnedagdrama 33%
2. Karst T. 14% 2. Overlijden Michael Jackson 27%
3. Geert Wilders 12% 3. Mexicaanse griep 18%

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Scholierenpeiling dat een persoonlijkheid de titel van Nieuwspersoon prolongeert.
In de categorie nieuwsgebeurtenissen staat het Koninginnedagdrama op nummer 1. Dit nieuws heeft een grote impact gehad op de deelnemende leerlingen. Dat blijkt ook uit het gegeven dat Karst T, die destijds met zijn auto door de afzettingen heenreed en 9 slachtoffers maakte, in de Top-3 van nieuwspersonen is terecht gekomen.

Alvorens de Top-3 samen te stellen, hebben de leerlingen klassikaal discussies gevoerd over de onderwerpen. Met deze uitslag laten de scholieren wederom zien dat zij ook ‘volwassen’ onderwerpen belangrijk vinden. Zij hebben zich bij hun keuze duidelijk laten leiden door zowel de maatschappelijke betekenis van de onderwerpen als de media-aandacht die zij hebben gegenereerd.

Over de organisatie
De Scholierenpeiling is een initiatief van Stichting Krant in de Klas (KiK), de educatieve organisatie van De Nederlandse Dagbladpers (NDP). KiK zet dagbladen in als lesinstrument voor taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. De stichting verstrekt dagbladen gratis aan het onderwijs, ontwikkelt lesmateriaal, biedt docententrainingen en organiseert jaarlijkse activiteiten zoals de Krantenfoto Kinderjury voor het primair onderwijs, de wedstrijd Nieuwsmakers voor het voortgezet onderwijs en de Scholierenpeiling.
Zie voor meer informatie: www.krantindeklas.nl en www.scholierenpeiling.nl

Nieuwsbrief