Scriptieprijs Jelmer Mommers: aandacht voor nieuwsmedia in mediaonderwijs

Op 7 februari 2013 ontving Jelmer Mommers de Scriptieprijs voor Journalistiek 2012 (categorie Masterscriptie) voor zijn scriptie ‘Autonoom in een onstuimig medialandschap’. Mommers onderzocht wat kinderen precies leren wanneer ze op school mediaonderwijs krijgen en komt tot de conclusie dat dit onderwijs nogal te wensen overlaat en met name nieuwsmedia buiten beschouwing laat. Hij beveelt aan dat binnen het mediaonderwijs meer gebruik wordt gemaakt van nieuwsmedia, zodat leerlingen zich kunnen bekwamen in het omgaan met journalistieke inhouden.

Aan de hand van diepte-interviews met mediacoaches heeft Mommers de praktijk van het mediaonderwijs op middelbare scholen onderzocht. Hij concludeert dat het onderzochte mediaonderwijs er onvoldoende in slaagt leerlingen de vaardigheden, kennis en mentaliteit aan te leren die nodig zijn bij de kritische consumptie van journalistiek in het internettijdperk. Een verklaring hiervoor is dat nieuwsmedia onvoldoende aan bod komen in het onderzochte mediaonderwijs. Leerlingen worden daardoor onvoldoende getraind hun algemene mediawijsheid aan te wenden wanneer ze journalistieke teksten gebruiken.
Jelmer Mommers ontving de prijs voor Masterscriptie van 2012 tijdens de huldiging van de Journalist van het Jaar. De bijeenkomst, die plaatsvond in het Raadhuis van Hilversum, werd georganiseerd door Villamedia, het vakblad voor journalistiek.

Lees hier de aankondiging van de Scriptieprijs 2012 http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/winnaars-scriptieprijs-villamedia-2012/88013/
Lees hier de scriptie van Jelmer Mommers http://jelmermommers.nl/autonoom-in-een-onstuimig-medialandschap-masterscriptie-journalistiek/

Nieuwsbrief