Stichting Krant in de Klas en Waag Society ontwikkelen Digitale Nieuwscollage

Stichting Krant in de Klas en Creative Learning Lab van Waag Society gaan samen een vernieuwend leerarrangement voor het voortgezet onderwijs ontwikkelen: De Digitale Nieuwscollage. Met de Digitale Nieuwscollage wordt journalistieke inhoud van dagbladredacties gekoppeld aan het onderwijs door gebruik te maken van creatieve technologieën. Het project wordt financieel mede mogelijk door het Stimuleringsfonds voor de Pers, dat vrijdag bekend maakte het project te subsidiëren.

Leerarrangement
Leerlingen vinden het veelal lastig om wat ze op school doen en leren te betrekken op hun dagelijks leven. Ondertussen vinden veel docenten het moeilijk om journalistieke producten in hun lessen in te passen: krantenteksten zijn niet toegeschreven op het niveau van hun leerlingen, of vallen net buiten de te behandelen lesstof. Tegelijkertijd ligt er de wens van het onderwijs om de actualiteit in het onderwijs te betrekken. Bovendien hebben docenten behoefte aan activerende werkvormen, waarbij creatieve technologieën worden ingezet.

Stichting Krant in de Klas en Creative Learning Lab van Waag Society introduceren daarom een leerarrangement voor het voortgezet onderwijs dat voorziet in de behoefte van beide groepen: De Digitale Nieuwscollage. In kennismodules verdiepen zij zich in journalistieke principes en leren zij kritisch te reflecteren over media-inhouden – van zowel anderen als henzelf. De leerlingen verzamelen en verrijken actuele verhalen met behulp van mobiele locatiegebaseerde technologie informatie. Met behulp van een multitouch toepassing maken zij vervolgens zelf een nieuwscollage op basis van de digitale content van de dagbladen.

Mediawijs burgerschap
De Digitale Nieuwscollage maakt het mogelijk lesinhouden te laten aansluiten bij maatschappij, eigen leefomgeving en actualiteit. Dit project stimuleert jongeren via het onderwijs zich te ontwikkelen tot bewuste, kritische en enthousiaste nieuwsconsumenten en –producenten, en biedt docenten een activerende werkvorm waarmee zij hun leerlingen aan het werk kunnen zetten.
Met het project beogen de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan mediawijs burgerschap. Leerlingen leren immers om met gebruikmaking van journalistieke media een vertaalslag te maken van hun klassensituatie naar de grotere samenleving – en andersom. Met de Digitale Nieuwscollage koppelen we de journalistieke inhoud van dagbladredacties aan het onderwijs door gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Door zelf actief het nieuws aan te raken, ontdekken de leerlingen dat het nieuws ook hen raakt.

Subsidie
Binnen dit project worden zowel de innovaties vanuit de perssector als creatieve technologieën voor de onderwijspraktijk ingezet. Doordat De Digitale Nieuwscollage jongeren stimuleert om zich via het onderwijs te ontwikkelen tot bewuste, kritische en enthousiaste nieuwsconsumenten en –¬producenten, komt dit project ten goede aan zowel het onderwijs als de perssector. Om die reden heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers besloten het project te subsidiëren vanuit de Persinnovatieregeling. Zie de bekendmaking (project 13).
De toekenning van deze subsidie vormt het startsein voor het project, dat in 2011 wordt gerealiseerd.

Over de organisaties
Het project is een initiatief van Stichting Krant in de Klas en het Creative Learning Lab van Waag Society. Stichting Krant in de Klas is de educatieve organisatie van De Nederlandse Dagbladpers. De stichting zet dagbladen – op papier en digitaal – in als lesinstrument ter bevordering van taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
Creative Learning Lab is onderdeel van Waag Society. Creative Learning Lab van Waag Society onderzoekt samen met (internationale) domeinexperts de mogelijkheden van nieuwe technologie en combineert deze tot creatieve en innovatieve onderwijstoepassingen en –aanbod.
Meer informatie over Stichting Krant in de Klas >
Meer informatie over Creative Learning Lab van Waag Society >

Neem voor meer informatie over De Digitale Nieuwscollage contact op met Fifi Schwarz (020-4309195) of mail naar info@krantindeklas.nl.

Nieuwsbrief