Stijging gebruik Nieuwsservice

Het aantal aanvragen van dag- en weekbladen via de Nieuwsservice is het afgelopen jaar met meer dan 7 procent gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015.

Met name de Bezorgdienst voor docenten is veel aangevraagd: meer dan 29.000 keer. In totaal zijn er via de Nieuwsservice meer dan 670.000 dag- en weekbladen verspreid in het onderwijs. De afgelopen vijf jaar is het gebruik van de Nieuwsservice bijna verdubbeld.

Lesmateriaal met educatieve partners

Om het gebruik van actualiteit in het onderwijs te stimuleren, biedt Nieuws in de klas de Nieuwsservice en lesmateriaal aan voor het primair en voortgezet onderwijs. Nieuws in de klas werkt samen met educatieve organisaties en uitgevers. In het afgelopen jaar zijn lespakketten ontwikkeld met onder andere het Persmuseum (lesbundel Cartoons in het nieuws) en TechYourFuture en Codename Future (lesbundel Technonieuws in de klas). In samenwerking met de Roadshow Persvrijheid worden debatten georganiseerd voor het voortgezet onderwijs en is de lesbundel Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting gelanceerd.

Daarnaast zijn veel korte inspirerende lessuggesties verspreid. De aanslagen in Parijs en Brussel genereerden het afgelopen jaar veel aandacht voor het omgaan met (schokkend) nieuws in de les.

Onderdeel van jaarverslag NDP Nieuwsmedia

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. Het jaarverslag van Nieuws in de klas is onderdeel van het jaarverslag van NDP Nieuwsmedia en geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van het afgelopen jaar.

Nieuwsbrief