Uw ervaringen met Technonieuws

Heeft u de afgelopen tijd het lespakket Technonieuws in de klas gebruikt? Dan zijn we erg benieuwd naar uw ervaring en eventuele verbeterpunten.

Om te onderzoeken wat de opbrengst is voor de leerkracht en de leerlingen hebben we een vragenlijst ontwikkeld. Tevens willen we weten in hoeverre het lespakket verbeterd kan worden.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en er is een versie voor het primair en een voor het voortgezet onderwijs.

Over Technonieuws in de klas

Het pakket Technonieuws in de klas maakt leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs bewust van wetenschap en techniek in het nieuws.

Codename Future ontwikkelde het pakket in samenwerking met TechYourFuture, het expertisecentrum voor techniekonderwijs en Nieuws in de klas.

 

 

 

Nieuwsbrief