Vernieuwd curriculum aangeboden aan minister Slob

Minister Slob heeft op 10 oktober het voorstel voor de herziening van het curriculum voor het primair en voorgezet onderwijs in ontvangst genomen. Nieuws in de klas adviseerde over het voorstel.

Negen ontwikkelteams hebben sinds maart 2018 aan het voorstel gewerkt. Diverse experts hebben in verschillende rondes hun feedback gegeven. Nieuws in de klas heeft advies uitgebracht over de plannen voor de leergebieden digitale geletterdheid, burgerschap en Nederlands.

Het lesmateriaal van Nieuws in de klas wordt in het voorstel voor Nederlands genoemd als voorbeeld voor het werken met rijke teksten. Teksten uit nieuwsmedia hebben een hoge informatiedichtheid en zijn contextrijk. Daardoor kunnen nieuwsteksten goed ingezet worden bij lessen Nederlands.

Nieuws in de klas is verheugd dat digitale geletterdheid en burgerschap een belangrijker positie krijgen in het onderwijs. Burgerschap, mediawijsheid en taalvaardigheid zijn de speerpunten voor Nieuws in de klas. Op basis van deze speerpunten wordt lesmateriaal ontwikkeld en nieuws in het onderwijs gebruikt. De speerpunten sluiten logisch aan op de inhouden van nieuwsmedia. Nieuws heeft daarmee een natuurlijke plek in het onderwijs.

Kritisch beoordelen van informatie

Nieuws in de klas is kritisch op het voorstel digitale geletterdheid van Curriculum.nu. Nieuws in de klas is van mening dat technologie een te belangrijke positie heeft in het voorgestelde curriculum voor digitale geletterdheid. Het moet niet gaan om de drager van informatie maar om de inhoud van informatie. Uiteraard heeft technologie invloed op inhoud maar het kritisch gebruiken van informatie moet meer nadruk krijgen. Door de nadruk op digitale technologie lijkt het programma meer op het oude informatica dan wenselijk. In een tijd waarin betrouwbaarheid van informatie veel aandacht krijgt is het dan ook opmerkelijk dat in het voorstel de begrippen als nepnieuws, desinformatie en vrijheid van meningsuiting ontbreken.

De kern van het vakgebied digitale geletterdheid moet zijn dat informatie kritisch beoordeeld en gewaardeerd wordt op inhoud, context, dynamiek en vorm, waaronder ook technologie.

Geen apart vak

Nieuws in de klas kan zich vinden in het voorstel dat digitale geletterdheid niet per se een apart vak moet worden. Digitale geletterdheid is een basisvaardigheid voor alle vakken, waarbij een voortrekkersrol ligt bij de vakken Nederlands, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie.

Nieuwsbrief