Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst: presentatie onderzoeksrapport

Op donderdag 21 januari 2010 organiseert Stichting Krant in de Klas in Den Haag (Studio Dudok, Hofweg 1-a) een nieuwjaarsbijeenkomst met persconferentie die in het teken staat van de relatie tussen de pers en jonge burgers. Tijdens deze bijeenkomst gaat speciaal de aandacht uit naar de onderzoekspublicatie Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid van Nico Drok (lector Media & Civil Society, Hogeschool Windesheim) en Fifi Schwarz (directeur Stichting Krant in de Klas).

Het eerste exemplaar van deze publicatie zal worden aangeboden aan Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Minister Plasterk heeft onlangs de Tijdelijke regeling Toekomst en Innovatie Pers ingesteld, die tot doel heeft om tijdelijk steun te bieden aan vernieuwingen in de perssector – die al langere tijd in economisch zwaar weer verkeert.
Vanzelfsprekend zijn productinnovaties pas zinvol als daar ook een (toekomstig) lezerspubliek voor is. Stichting Krant in de Klas zet zich in om van jonge mensen mediabewuste nieuwsconsumenten te maken, onder andere door dagbladen in te zetten als lesinstrument voor taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Onderzoek
Het rapport is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar het nieuwsmediagedrag van jongeren, dat deel uitmaakt van een internationale benchmark (op initiatief van de World Association of Newspapers). Andere landen die participeerden in de internationale vergelijking waren onder andere Finland, Canada en de Verenigde Staten.
De Nederlandse studie is mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Pers en Stichting Democratie en Media. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben Nico Drok (Hogeschool Windesheim) en Fifi Schwarz (Stichting Krant in de Klas) het onderzoek Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid geschreven.
Lees meer over het onderzoek

Programma
N.B. Had u zich vóór 21 december 2009 aangemeld? Let dan op de gewijzigde programmatijden!

Het programma is als volgt:
13.30 Inloop met koffie
14.00 Opening
14.05 Presentatie Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid door Nico Drok
14.30 Overhandiging eerste exemplaar publicatie aan Minister Plasterk
15.00 Paneldiscussie: Hoe kunnen dagbladen hun relatie met jongeren versterken? *)
16.00 Borrel
Presentatie: Frederique de Jong, presentator Mediazaken van BNR Nieuwsradio
wijzigingen voorbehouden

*) Aan de paneldiscussie nemen deel (bevestigd):
Peter Bergwerff (hoofdredacteur Nederlands Dagblad), Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer, SP), Alex Engbers (hoofdredacteur De Stentor), Titia Ketelaar (chef nrc.next / adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad) en Fifi Schwarz (Stichting Krant in de Klas).

Bijwonen?
= Update 20 januari 2010: In verband met de overweldigende belangstelling kunnen we helaas geen aanmeldingen meer aannemen =
Vanaf donderdag 21 januari 16.00 kunt u het onderzoeksrapport downloaden via www.jongerennieuwsmediaenbetrokkenheid.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over het onderzoek en de bijeenkomst, kunt u bellen met 020-4309195 (doorgeschakeld naar mobiel). Voor informatie over andere activiteiten van Stichting Krant in de Klas, kunt u zich aanmelden voor de algemene KiK e-mailnieuwsbrief

Nieuwsbrief