Dag van de Persvrijheid: haal een journalist in de klas

Op 3 mei is de internationale Dag van de Persvrijheid. Een dag waarop journalisten en mensenrechtenactivisten stil staan bij dit mensenrecht.

De vrijheid van meningsuiting is een onderwerp waar de afgelopen tijd veel over gesproken en gediscussieerd wordt. Vrij zijn om je mening te geven en te kunnen zeggen en schrijven wat je wilt, lijkt vanzelfsprekend. Toch is er niet overal in de wereld sprake van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In feite leeft slechts 16% van de wereldbevolking in een land met een vrije pers.

Desondanks nemen journalisten wereldwijd het op zich om mensen in de moeilijkste omstandigheden van eerlijke informatie te voorzien. Omdat onafhankelijke en pluriforme nieuwsmedia essentieel zijn voor een goed functionerende democratie.

In discussie met journalist tijdens Roadshow

Nieuws in de klas werkt sinds twee jaar mee aan de Roadshow Persvrijheid, een journalistiek initiatief waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs in debat gaan met journalisten over persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Want wat is nieuws en door wie wordt dat bepaald? Hoe is vrijheid van meningsuiting geregeld in Nederland? En kun je als journalist echt alles zeggen wat je wilt?

Leerlingen bereiden zich voor op het bezoek van de journalist met lesmateriaal dat is ontwikkeld door Nieuws in de klas. Daarbij ontvangen zij via de Nieuwsservice twee weken lang dag- en weekbladen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de Nieuwsservice Digitaal. Het lesmateriaal is ook los te gebruiken, zonder dit te koppelen aan een bezoek van de journalist.

Nieuwsbrief