Handleiding Nieuwsservice verplichte literatuur op Fontys Hogeschool

Op de pabo-opleiding van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Den Bosch is de ‘Handleiding Nieuwsservice voor Primair Onderwijs‘ van Nieuws in de klas opgenomen als verplichte literatuur voor aankomend basisschoolleraren. De studenten worden aangezet om de actualiteit in lessen op stagescholen te verwerken en maken kennis met Nieuws in de klas.

‘De handleiding is een volledig document met een goede beschrijving van mogelijkheden om 2014-03-15-2012_45_10.jpgactualiteit in te zetten in het onderwijs. Daarnaast is het sterk dat er wordt beschreven hoe het toepassen van nieuwsmedia aansluit bij de kerndoelen in het basisonderwijs’, aldus opleidingsdocent Rob van de Sande.

De foto_5.JPGstudenten maken gebruik van de Nieuwsservice waarmee zij kosteloos beschikking krijgen tot nieuwsmedia, op papier en online, van het AD tot Vrij Nederland en van BNR tot RTL Nieuws. ‘Nieuwsteksten zijn ideaal om met begrijpend lezen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door de tekstsoort te bepalen en de hoofdgedachte te bepalen. Leerlingen passen direct de strategieën toe die zij met begrijpend lezen leren. Tegelijk krijgen ze mee wat er in de wereld speelt, een ideale combinatie’, ‘Studenten leggen niet vanzelf de link tussen de actualiteit en het onderwijs. Daarom vind ik het belangrijk om hier al aandacht aan te besteden tijdens de lerarenopleiding’. Rob van de Sande wil bereiken dat studenten inzien dat met behulp van Nieuws in de klas een koppeling met de lesstof en de actualiteit gemakkelijk te maken is.

Werkt u op een pabo of een lerarenopleiding en wilt u de actualiteit opnemen in het onderwijsprogramma? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op via info@nieuwsindeklas.nl

Nieuwsbrief