Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Op 20 november is het Internationale dag van De Rechten van het Kind. Kinderen hebben recht op onderwijs en een eigen mening. Een uitgebreide woordenschat is daarom van groot belang.

 

In het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties  staan afspraken over hoe landen met deze rechten moeten omgaan. Er zijn verschillende activiteiten rondom de rechten van het kind georganiseerd. Kinderen hebben recht op onderwijs en een eigen mening. Een uitgebreide woordenschat is daarom van groot belang. Met de lessuggestie Moeilijke woorden breiden leerlingen hun woordenschat uit. Wie een grotere woordenschat heeft kan zich beter mondeling en schriftelijk uitdrukken en is in staat zich goed te informeren. In nieuwsberichten staan begrippen en woorden die leerlingen niet altijd kennen. Door het lezen van de actualiteit blijven leerlingen niet alleen op de hoogte van wat er in de samenleving leeft, maar leren zij ook nieuwe woorden. In de lessuggestie wordt gebruik gemaakt van leesstrategieën.

Maak hierbij gebruik van onze Nieuwsservice voor docenten en/of de Nieuwsservice Digitaal. Maakt u gebruik van de Nieuwsservice Digitaal dan kunt u ook zoeken op thema’s zoals het recht op eigen mening.

 

Nieuwsbrief