Moeilijke woorden

Het nieuws is voor kinderen en jongeren niet altijd gemakkelijk te volgen. In nieuwsberichten staat soms jargon, of moeilijke woorden die zij niet kennen. Toch zijn nieuwsmedia erg geschikt om de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten.

Leerlingen kunnen de betekenis van de moeilijke woorden achterhalen zonder het woord op te hoeven zoeken. Hiervoor kunnen ze verschillende strategieën gebruiken, bijvoorbeeld door de zinnen rondom het woord te lezen.

Lukt het ze om de tekst te begrijpen zonder een woordenboek te gebruiken?

Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer
Lessuggestie downloaden

Nieuwsbrief