Leerdoelen

Als docenten de actualiteit in de les bespreken, werken de leerlingen aan hun taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Het nieuws is uitstekend bruikbaar als lesmateriaal. Het kan ingezet worden voor één specifiek leerdoel:

Maar het kan ook meerdere leerdoelen tegelijkertijd dienen:

Nieuwsbrief