Journalistieke genres

In nieuwsmedia komen verschillende genres voor. Soms zal de journalist een kort verslag maken van de harde nieuwsfeiten. In een ander geval wil de journalist een sfeer weergeven. In een opinieverhaal geeft de journalist juist wel zijn mening.
Journalistieke genres zijn herkenbaar voor de journalist en voor de lezer.
Feiten staan vast, maar meningen kunnen verschillen. Het is niet de bedoeling dat een journalist zijn mening geeft in een nieuwsverhaal. Dan houdt de journalist zich bij de feiten.
Als je de journalistieke genres herkent, kun je de inhoud van het nieuws ook beter volgen. Om een mening te vormen moet je je eerst informeren. Het is belangrijk om het nieuws te volgen. Wie het nieuws volgt, kan meepraten en is mediawijs.

 

Soorten journalistieke genres

 

Nieuwsbericht
Een nieuwsbericht is een kort actueel artikel. Het is informatief en bevat feiten. Een volledig nieuwsbericht is opgebouwd aan de hand van de 5W1H-vragen. De 5W1H vragen geven antwoord op wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.  Het bericht is compact geschreven en in de tegenwoordige tijd.

Achtergrondartikel
Is een informatief artikel dat ingaat op de context van een ontwikkeling of actuele gebeurtenis. Een achtergrondverhaal kan een of meerdere perspectieven op het nieuws benadrukken.

Interview
Een interview is een vraaggesprek bedoeld om de opvattingen van een persoon toe te lichten. Dit gebeurt via een gesprek tussen de interviewer en geïnterviewde.

Opinieartikel
Een opinieartikel is een overtuigende tekst waarin een schrijver op een zakelijke
manier de lezer probeert te overtuigen van zijn mening. In een betoog
wordt altijd een stelling genomen. De meeste kranten hebben aparte opiniepagina’s.

Commentaar
In het commentaar wordt de mening van het nieuwsmedium weergegeven. Het wordt vaak door de hoofdredacteur of de hoofdredactie geschreven.

Profiel of persoonsbeschrijving
Een artikel over een persoon naar aanleiding van een nieuwsfeit over die persoon. Aanleiding kan zijn bijlvoorbeeld een benoeming in de politiek, het winnen van een medaille of het overlijden van een persoon.

Column
Een column is een is regelmatig verschijnend kort artikel waarin de columnist op een eigen, persoonlijke manier zijn commentaar geeft op een actueel onderwerp. Dat commentaar is vaak kort, goed, onverwachts en kritisch geschreven en op een humoristische manier of geërgerde manier.

Cartoon
Een cartoon is een spotprent, een humoristische tekening soms in combinatie met een tekst over het nieuws of actuele gebeurtenissen in de maatschappij.

Recensie
In een recensie geeft de journalist een oordeel over een culturele activiteit of productie. Recensies kunnen gaan over boeken, concerten, toneelvoorstellingen, cd’s en tentoonstellingen. In een recensie staan ook feiten zoals de datum en plaats van de voorstelling, de prijs en het aantal pagina’s van een boek.

Nieuwsbrief