Pluriformiteit

Pluriformiteit is een begrip waarmee de verschillen in de nieuwsmedia wordt bedoeld. Elke nieuwsorganisatie werkt met een eigen redactie en journalisten. Dit betekent dat nieuwsorganisaties vanuit hun eigen invalshoek nieuws maken.  Er zijn nieuwsmedia die nieuws brengen voor een speciale doelgroep, zoals de doelgroep mensen met een bepaalde geloofsovertuiging of de doelgroep jongeren. Er bestaan landelijke, regionale en lokale nieuwsmedia. Redacties van regionale en lokale dagbladen zijn de afgelopen vijftien jaar gehalveerd. Daarmee is de pluriformiteit van de regionale en lokale dagbladen is gedaald.

Nieuwsbrief