Lesmateriaal boekrecensies tijdens de Boekenweek 2019

Nieuws in de klas biedt het lesmateriaal Boekrecensies aan om te gebruiken tijdens de Boekenweek 2019 van 23 tot 31 maart.  Stimuleer het lezen van boeken en kranten tijdens de Boekenweek.

Lesmateriaal Boekrecensies

In veel dag- en weekbladen staan recensies van boeken en zeker tijdens de Boekenweek is er veel aandacht voor literatuur. De recensies zijn vrijwel allemaal opgebouwd uit vaste onderdelen. Zoals feitelijke gegevens, een samenvatting, een analyse en een beoordeling. De leerlingen sporen de verschillende onderdelen in een aantal boekrecensies op en bepalen welke soort argumenten er worden gebruikt. Dit en ander lesmateriaal van Nieuws in de klas wordt ook ingezet bij de jaarlijkse leesbevorderingscampagne De Weddenschap van Stichting Lezen. Bij De Weddenschap lezen leerlingen drie boeken in zes maanden. Meedoen kan tot eind april. Met deze wedstrijd zijn diverse prijzen te winnen voor de deelnemende scholen en leerlingen.

Nieuwsmedia bestellen tijdens de Boekenweek

Bestel nu alvast nieuwsmedia via de gratis Nieuwsservice en zoek samen met leerlingen recensies en artikelen over literatuur tijdens de Boekenweek.

 

Nieuwsbrief