Actuele opdracht: Over racisme praten

Deze actuele opdracht over het bespreken van racisme is direct in te zetten voor leerlingen.

Er wordt niet graag over racisme gesproken. Nederland is immers een tolerant land en staat open voor diversiteit in vergelijking met andere landen, zeggen deskundigen. Dat maakt juist dat het een knap lastig onderwerp vinden om te bespreken, want racisme is er wel. Lees wat deskundigen adviseren om open te staan voor een gesprek over racisme in het artikel ‘Praten over racisme is niet voor iedereen vanzelfsprekend’.

Woordenschat

▢ het zelfbeeld
▢ liberaal
▢ de diversiteit
▢ legitimeren
▢ institutioneel

Leerdoel 

▢ Ik kan uitleggen waarom racisme voor veel mensen een moeilijk gespreksonderwerp is.

Opdrachten

A Vragen

1. Waarom wordt er defensief gereageerd op het woord racisme?
2. Wat bedoelt Sandvliet met de opmerking dat het slavernijverleden ¨vormend is voor hoe Nederland er nu uitziet¨ (alinea 6)?
3. Wat bedoelt ze met ontmenselijken?
4. Wat is haar belangrijkste advies?
5. Hoe kun je volgens Schaafsma beter omgaan met het woord racisme?
6. Welke twee kanten of vormen van racisme ziet Ghorashi?
7. Wat is zijn belangrijkste advies?
8. Wat wordt bedoeld met systemisch of institutioneel racisme?

B Quotes

Bespreek de kern van de tekst aan de hand van ongeveer vijf uitspraken uit de tekst.

C Stellingen

Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe en verwijs bij elke stelling naar twee relevante alinea´s.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp en vragen noteren. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen een deel van de opdrachten ook maken aan de hand van die artikelen. Of gebruik andere opdrachten die met de klas gedaan kunnen worden aan de hand van het nieuws over de dood van George Floyd.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Type opdracht
Tijdsbesteding
20-50 min.
In samenwerking met
MNM Week

Nieuwsbrief