Argumenten in het nieuws

De lessuggesties gaan over het gebruik van argumenten in het nieuws. Leerlingen lezen actuele artikelen en gaan op zoek naar voorbeelden objectieve en subjectieve argumenten.

Met deze lessuggestie maken leerlingen kennis met het gebruik van objectieve en subjectieve argumenten. In de PO-versie werken leerlingen met voor- en tegenargumenten bij standpunten

Bij de VO-versie is er ook aandacht voor het begrip drogreden en argumentatiestrukturen

Tijdsbesteding
40-50 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief