Argumenten in het nieuws

Met deze lessuggestie kunnen leerlingen argumenten leren herkennen in het nieuws. Aan de hand de actuele artikelen gaan leerlingen op zoek naar voorbeelden van objectieve en subjectieve argumenten.

Om een opinieartikel te kunnen begrijpen is het belangrijk om de opbouw te herkennen. Het lesmateriaal voor het po spitst zich toe op voor- en tegenargumenten van standpunten. In de vo-versie zetten leerlingen de argumenten in een argumentatieschema en is er aandacht voor het gebruik van drogredenen.

Tijdsbesteding
40-50 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief