Beeldspraak en stijlfiguren in het nieuws

De lessuggesties gaan over beeldspraak en stijlfiguren in het nieuws. Leerlingen lezen actuele artikelen en gaan op zoek naar voorbeelden en maken onderscheid tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van tekst.

Met deze lessuggestie maken leerlingen kennis met verschillende voorbeelden van beeldspraak en stijlfiguren. In de PO-versie gaan leerlingen op zoek naar o.a gezegden en vergelijkingen.

Voor de VO-versie is er meer aandacht voor het effect van stijlfiguren en komt de terminologie van verschillende stijlfiguren aan bod. Bij de differentiatie is er aandacht voor luistervaardigheid.

 

 

Tijdsbesteding
40-50 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief