Bepaal het belangrijkste nieuws

In deze lessuggestie kijken leerlingen terug op het nieuws van de afgelopen tijd en bepalen de nieuwswaarde van berichten. 

Op deze manier krijgen de leerlingen een beeld van wat er aan onderwerpen in het nieuws is geweest. Aan de hand daarvan bepalen ze hun eigen top 5 van belangrijk nieuws. De lessuggestie geeft aanleiding om een klassikaal gesprek te voeren over verschillende nieuwsonderwerpen en de nieuwswaarde.  Door de top 5 krijgen docenten en leerlingen inzicht in elkaars voorkeuren voor nieuws. De lessuggestie stimuleert het lezen van het nieuws digitaal. Bij de opdracht wordt gebruik gemaakt van de Nieuwsservice Digitaal.

Nieuwsbrief