Meningenbrij

Nieuwsmedia informeren niet alleen, ze bieden ook een platform voor meningen. Zo staan er opinieartikelen en ingezonden brieven in, maar ook beschouwingen met een overzicht van meningen in het nieuws.

Daarnaast zijn in nieuwsmedia vaak meningen te vinden in hoofdredactionele commentaren of columns. Op veel nieuwssites kunnen direct online reacties gegeven worden onder een artikel. Bij sommige artikelen doen lezers dit ook massaal en ontstaat een levendige discussie.

Leerlingen geven antwoord op de volgende vragen: Waarom plaatsen mensen een reactie? En welke gevolgen kan dit hebben? Zijn ze het eens met de reacties?

Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer
In samenwerking met
Podium Bureau voor Educatieve Communicatie
Lessuggestie downloaden

Nieuwsbrief