Nieuws van de dag

Het nieuws volgen moet je leren. Daarom gaan de leerlingen bij deze lessuggestie een week lang de actualiteit volgen. Iedere dag is iemand anders verantwoordelijk voor het nieuws van de dag.

De leerling vat het artikel of nieuwsitem samen en legt uit waarom dit volgens hem het belangrijkste nieuws van die dag is. Zijn de andere leerlingen het hier mee eens?

Met deze lessuggestie leren ze een artikel samen te vatten en op nieuwswaarde te schatten.

Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief