Onderwerp in het nieuws

Onderwerpen uit de methoden worden geregeld in nieuwsmedia behandeld. Dit is een mooie gelegenheid om leerlingen te laten ervaren hoe relevant het is wat zij leren.

Nieuwsitems zijn uitstekende bronnen voor onderwerpen die aan bod komen bij vakken als aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis en kunst.

In deze lessuggestie gaan leerlingen op zoek naar nieuwsberichten over een specifiek onderwerp. Op deze manier komen ze meer te weten over een thema uit de methode.

Nieuwsbrief