Verschillende perspectieven op hetzelfde nieuws

Een nieuwsartikel of -item kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd: niet iedereen zal dezelfde conclusie trekken na het lezen of zien ervan. De interpretatie ervan is dus persoonsgebonden.

Hoe je een bericht interpreteert, hangt af van je voorkennis en persoonlijke betrokkenheid.

Met deze lessuggestie gaan de leerlingen op zoek naar artikelen waarbij verschillende perspectieven mogelijk zijn. Ook verplaatsen zij zich in fictieve lezers. Interpreteren zij het bericht allemaal hetzelfde?

Niveau
Tijdsbesteding
n.v.t.
Krant nodig
twee of meer
In samenwerking met
Podium Bureau voor Educatieve Communicatie
Lessuggestie downloaden

Nieuwsbrief