Lestips bij 4 en 5 mei

Op 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats en een dag later, op 5 mei, vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting. Volg met uw leerlingen het nieuws rondom deze dagen en laat ze bijvoorbeeld nieuwsartikelen of achtergrondverhalen verzamelen. Kunnen ze verbinding leggen tussen de geschiedenis en de actualiteit?

Hoe u de Nieuwsservice aanvraagt leest u onderaan deze pagina. U kunt ook direct een account aanmaken of log in op uw bestaande account.

 

Opdracht 1: Vrijheid

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zet zich in voor de waarde van vrijheid en doet dit tussen 2016 en 2020 met de slogan “Geef de vrijheid door”.

Het thema van 2019 is in vrijheid kiezen.

a) Maak een woordweb rondom het thema ‘vrijheid’.
b) Bekijk een krant of zoek in Blendle en ga op zoek naar vier berichten die met dit thema te maken hebben. Welke vormen van vrijheid herken je? Denk bijvoorbeeld aan persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, politieke vrijheid of de vrijheid om jezelf te zijn. Schrijf op wat de berichten met vrijheid te maken hebben en noteer de bronvermelding.

Opdracht 2: Oorlog in de actualiteit

Helaas is er bijna altijd wel ergens oorlog.

a) Zoek een land waar nu oorlog is.
b) Kun je 3 overeenkomsten opschrijven over die oorlog en de Tweede wereldoorlog?
c) Kun je 3 verschillen opschrijven over die oorlog en de Tweede wereldoorlog?
d) Wat zijn onderwerpen die speelden in de Tweede wereldoorlog en die nu ook spelen in Nederland.

Opdracht 3: Strepen als een dictator

In de Tweede Wereldoorlog was Nederland bezet door Duitsland. Hitler had als dictator de macht. Dat betekende dat deze bepaalde wat er in de krant kwam. Stel je voor dat jij de dictator bent. Je wilt niet dat alle meningen in de nieuwsmedia verschijnen. Je past censuur toe.
Zoek in de krant vijf artikelen waarvan jij vindt dat ze niet in ‘jouw’ krant thuis horen en leg uit waarom.

Opdracht 4: Nieuwsfoto’s

Zoek in de krant of via Blendle of de Nieuwsservice Digitaal via directe toegang twee foto’s die ook in een krant in 1943 hadden kunnen staan. Leg je keuze uit. Was het moeilijk om een foto te vinden?

Opdracht 5: Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in vrijheid kiezen.  Maak een krant met www.nieuwstool.nl of een knipselkrant over het thema in vrijheid kiezen.
Zie ook het Praktijkvoorbeeld Leerlingen Friesland College nieuwscollage rondom 4 en 5 mei

a) Maak een knipselkrant over artikelen rondom 4 en 5 mei. Zoek in Blendle op het woord verzet en op bankier van het verzet. Wat vind je allemaal?
b) Waarom vind jij het belangrijk dat we nu nog aandacht aan de Tweede Wereldoorlog besteden?

 

Opdracht 6: Kranten uit de Tweede Wereldoorlog

De kranten uit de Tweede Wereldoorlog geven je een idee van de actualiteiten in die tijd. Zoek in de kranten onderwerpen  die nu ook in de kranten zouden kunnen staan. Vergelijk de berichten uit de huidige kranten met die van toen. Zijn er berichten uit de huidige actualiteit die toen ook actueel waren?

Aanvragen dag- en weekbladen
Aanvragen voor de Nieuwsservice Digitaal via Blendle of Nieuwsservice Digitaal Direct gaan direct in. De Nieuwsservice voor docenten en Nieuwsservice voor leerlingen moeten minimaal acht dagen van te voren worden aangevraagd.

Met de Nieuwsservice vraagt u kosteloos dag- en weekbladen aan, waarmee u met uw leerlingen de actualiteit kunt bespreken. Doorloop daarvoor onderstaande stappen. Uiteraard kunt u ook de nieuwssites gebruiken of via de Nieuwsservice Digitaal de digitale kranten raadplegen.

1. Ga naar Bestel Direct
2. Maak een keuze:

  • Nieuwsservice voor docenten
  • Nieuwsservice voor leerlingen
  • Nieuwsservice Digitaal

 

3. Maak een account aan
4. Keuze nieuwstitels: geef aan welke dag- en weekbladen u waar en wanneer wilt ontvangen
5. Bevestig uw bestelling

Nieuwsbrief