Nederland zakt naar zesde plek op de persvrijheidsindex

Op de Dag van de Persvrijheid, 3 mei, wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van een vrije pers. Om de bewustwording over de persvrijheid te versterken biedt Nieuws in de klas lesmateriaal.

Ieder jaar publiceert Reporters Without Borders de persvrijheidsindex. De index rangschikt 180 landen op verschillende criteria. Het gaat met name om de mate van vrijheid van journalisten en nieuwsorganisaties en de inspanningen van de overheid om deze vrijheid te waarborgen. De pluriformiteit van media, onafhankelijkheid, respect voor de veiligheid en vrijheid van journalisten zijn richtinggevend voor de index.

Nederland in de top

Van landen met de meeste persvrijheid is Nederland in 2021 gezakt naar de zesde plek.
Dat komt onder andere door een toename van bedreigingen van journalisten, ook online.

Lesmateriaal over Persvrijheid

Nieuws in de klas biedt lesmateriaal aan over persvrijheid. Met dit lesmateriaal volgen leerlingen het actuele nieuws en gaan discussies aan over de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Leerlingen leren over persvrijheid, censuur, pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting. Hoe is vrijheid van meningsuiting geregeld in Nederland? Zijn er grenzen aan persvrijheid?

Leerlingen denken na over de de betekenis van vrijheid en ervaren zelf waar verschillende vrijheden schuren. Met praktische opdrachten voor het voortgezet onderwijs in het Iesmateriaal Persvrijheid (pdf) gaan leerlingen aan de slag met de actualiteit. Daarbij ontvangen zij via de Nieuwsservice twee weken lang dag- en weekbladen.

Nieuwsbrief