Actuele opdracht: Nepnieuws over het coronavirus

Deze opdracht is zelfstandig door leerlingen te maken op afstand.

Met de verspreiding van het coronanieuws neemt ook de hoeveelheid nepnieuws over corona toe. De ernst van de uitbraak houdt makers van nepnieuws blijkbaar niet tegen. In het artikel Coronapaniek werkt nepnieuws in de hand lees je manieren om de betrouwbaarheid van nieuws te controleren. Lees ook het artikel Hoe je nepnieuws kunt onderscheiden van echt nieuws waar in de tekst naar wordt verwezen.

Woordenschat
▢ het verwachtingspatroon
▢ de hypothese
▢ de nuance
▢ de omloopsnelheid
▢ traceren
▢ de gezondheidsclaim
▢ malafide

Leerdoel
▢ Ik kan manieren om nieuws te controleren toepassen

A. Vragen
1.  Aan welke kenmerken kun je nepnieuws al snel herkennen?

2. Wat zijn de gevaren bij nepnieuws via WhatsApp?
3. Op welke manieren wordt toegezien op nepnieuws in de media en op social media?
4. Leg in je eigen woorden de HALT-methode uit.
5. Welke andere manieren om nieuws te controleren worden in de artikelen genoemd?
6. Welke redenen voor het verspreiden van nepnieuws noemen de artikelen?
7. Verklaar door welke oorzaken over het coronavirus ook veel nepnieuws in omloop komt.
B. Nepnieuwschecker
Maak naar het voorbeeld van de HALT-methode een eigen stappenplan om de betrouwbaarheid van nieuws te controleren. Gebruik daarvoor de antwoorden van vraag 4 en 5 en de Checklist Nepnieuws.

Meer lesmateriaal over Nepnieuws

Nieuws in de klas heeft uitgebreid lesmateriaal over nepnieuws en desinformatie:  Journalistiek als wapen tegen nepnieuws en desinformatie.

Differentiëren met Nieuwsservice

Bij deze opdracht kan de gratis Nieuwsservice Digitaal worden gebruikt om te differentiëren. U kunt u deze opdracht gebruiken met artikelen die leerlingen zoeken op basis van het onderwerp. Of u kunt zelf teksten selecteren van een ander niveau. Leerlingen kunnen de opdracht ook maken aan de hand van die artikelen.

Met de Nieuwsservice Digitaal krijgt u en uw leerlingen kosteloos toegang tot digitaal nieuws.

Over MNM Week

Deze opdracht is gemaakt voor MNM Week. Regelmatig worden actuele opdrachten geplaatst die ook te vinden zijn op www.MNMWeek.nl.

Nieuwsbrief