Nieuw examen Nederlands: maatschappelijke teksten uitgangspunt

Het College voor Examens heeft docenten Nederlands opgeroepen het nieuwe eindexamenprogramma Nederlands voor havo en vwo van 2015 te becommentariëren. Net als in de syllabus voor het examen 2014 zijn maatschappelijke teksten uit kranten en tijdschriften het uitgangspunt voor domein A: Leesvaardigheid. Docenten die actuele en maatschappelijke teksten willen verwerken in hun lessen, kunnen daarvoor natuurlijk de Nieuwsservice van Nieuws in de klas gebruiken. Wilt u meer weten over het nieuwe eindexamenprogramma voor 2015? Bekijk het voorgestelde examenprogramma voor 2015 voor havo en voor vwo.

Nieuwsbrief