Nieuw lesmateriaal rond Prinsjesdag

Nieuws in de klas heeft nieuwe lesbundels over Prinsjesdag uitgebracht voor het basis- en voortgezet onderwijs.

 

Op onze speciale pagina over Prinsjesdag kunt u de update vinden van ons lesmateriaal. Er is een versie voor PO en voor VO. Ook dit jaar heeft ProDemos medewerking verleend. Leerlingen leren met het lesmateriaal de procedures en tradities kennen van Prinsjesdag. Extra vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen en het demissionaire kabinet zijn toegevoegd.

Het lesmateriaal behandelt in verschillende werkvormen de Rijksbegroting, de troonrede, de rol van de koning en het kabinet en de Algemene Beschouwingen. Leerlingen gebruiken het nieuws en leren daarbij de gezichten kennen van politici. Bij het lesmateriaal is een overzicht te vinden met dossiers rond Prinsjesdag van verschillende nieuwssites. Via de Nieuwsservice kunnen docenten kosteloos dag- en weekbladen aanvragen, om het nieuws rondom Prinsjesdag te volgen met hun leerlingen.

Prinsjesdag valt dit jaar op dinsdag 21 september. Om vanaf maandag 20 september nieuwstitels te ontvangen, moeten bestellingen voor de Nieuwsservice uiterlijk zondag 12 september geplaatst zijn.

Heeft u vragen of wilt u feedback geven op de lesbundel? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@nieuwsindeklas.nl.

Nieuwsbrief