Nieuwe lesopdracht: ideeën over de coronasamenleving

Premier Rutte roept jongeren op om mee te denken over de anderhalvemetersamenleving. Met de nieuwe lessuggestie van Nieuws in de klas denken leerlingen na over de invloed van corona op de wereld om hen heen.

Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij de inrichting van de anderhalvemetersamenleving. De coronamaatregelen hebben een grote impact op hun leven, terwijl ze niet tot de risicogroepen behoren. Premier Rutte roept daarom jongeren op om mee te denken over de maatregelen en met ideeën te komen over de inrichting van de coronasamenleving.

Met de nieuwe lesopdrachten laten docenten hun leerlingen nadenken over de coronamaatregelen. Ze volgen de berichtgeving en bekijken de oproep van premier Rutte. De leerlingen noteren problemen en oplossingen die ze vinden in het nieuws. Aan de hand van de gezamenlijke resultaten denken ze na over de impact van het coronavirus en mogelijke oplossingen voor hun eigen omgeving.

In verschillende opdrachten ontwerpen leerlingen vervolgens hun eigen beschermingsmiddelen, schrijven ze in een ingezonden brief of sturen ideeën op aan het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).

Nieuws in de klas stimuleert het gebruik van nieuws in het onderwijs. Door gebruik te maken van nieuws werken docenten met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Daarnaast motiveert het leerlingen om de lesstof te verbinden met het nieuws en de wereld buiten school. Nieuws in de klas ondersteunt docenten in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met de Nieuwsservice en lesmateriaal en deelt kennis over het gebruik van nieuws en journalistiek.

Nieuwsbrief