Nieuwe lessuggestie Framing in het nieuws

De nieuwe lessuggestie Framing in het nieuws staat online. Scholieren leren in korte opdrachten hoe framing werkt. Ze krijgen inzicht in de gevoelswaarde en bijbetekenis van woorden die in het nieuws worden gebruikt.

Aan de hand van opdrachten worden leerlingen bewust van het gebruik van framing. Met voorbeelden uit het nieuws analyseren ze frames en afsluitend maken ze zelf gebruik van framing.
Politici gebruiken regelmatig frames om te overtuigen. Het is belangrijk frames te kunnen herkennen om goed onderscheid te kunnen maken tussen feiten en meningen. In de opdrachten voor het voortgezet onderwijs komen de begrippen denotatie en connotatie aan bod. Leerlingen uit het basisonderwijs maken in opdrachten kennis met de bijbetekenis van woorden.

 

Nieuwsbrief