Nieuwe lessuggestie online Ruzie uitgelicht

Nieuwsmedia berichten over conflicten, zowel grootschalige als kleinschalige conflicten. In de lessuggestie Ruzie uitgelicht werken leerlingen met nieuwsberichten over conflicten.

Conflicten tussen landen en burgeropstanden, maar ook conflicten tussen personen zoals artiesten, politici en sporters komen aan de orde. Conflicten tussen mensen komen op alle niveaus voor. Vaak proberen mensen aandacht te krijgen voor hun conflict met verschillende media . Het inzetten van social media bij conflicten zorgt ervoor dat conflicten ook in landelijke nieuwsmedia terecht kunnen komen. Journalisten lichten soms zelf ook een ruzie uit, die op Twitter heeft plaats gevonden.
Hoe terecht is het dat conflicten in het nieuws komen? Kunnen sommige conflicten beter buiten de nieuwsmedia uitgevochten worden? De lessuggestie Ruzie uitgelicht voor po en vo geeft u ruimte om hierover met uw leerlingen in gesprek te gaan.

 

Nieuwsbrief