Ruzie uitgelicht

Regelmatig staan er berichten over conflicten in nieuwsmedia. Grote conflicten in de vorm van oorlogen of burgeropstanden, maar ook kleine conflicten tussen politici, artiesten of sporters. In deze lessuggestie leren leerlingen hoe in verschillende nieuwsmedia aandacht wordt besteed aan conflicten. Wanneer komt een conflict in de krant en hoe besteden nieuwstitels op verschillende wijze aandacht aan het conflict? Van de lessuggestie is er een versie voor zowel het po als het vo.

Tijdsbesteding
30-50 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief