PERSBERICHT // Codename Future en Nieuws in de klas lanceren lespakket ‘Informatievaardigheden’

Amsterdam, 6 mei 2014 – Codename Future brengt in samenwerking met Nieuws in de klas het lespakket ‘Informatievaardigheden’ uit. Het lespakket helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs om effectief en efficiënt online informatie te zoeken, vinden, interpreteren en verwerken. Leerlingen maken met het lespakket kennis met nieuwsmedia als informatiebron. Zij maken daarvoor gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

De leerlijn bestaat uit drie modules informatievaardigheden. Vorig jaar verscheen de module Basislessen. Met het verschijnen van de modules Nieuwsbronnen en Check it out! is het lespakket ‘Informatievaardigheden’ nu compleet:

  1. Informatievaardigheden 1 – Basislessen

    Hierin worden de basisvaardigheden behandeld, zoals het onderscheid maken tussen feiten en meningen, objectiviteit en subjectiviteit en een stappenplan voor het beoordelen van informatie

  2. Informatievaardigheden 2 – Nieuwsbronnen

    In deze module worden diverse bronnen onderzocht en vergeleken en maken de leerlingen kennis met nieuwsmedia als informatiebron

  3. Informatievaardigheden 3 – Check it out!

    Via een stappenplan controleren de leerlingen een nieuwsfeit en komen zij tot een journalistieke productie

In de modules maken leerlingen gebruik van nieuwsmedia. Docenten ontvangen kosteloos dag- en weekbladen via de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. De leerlingen maken ook gebruik van de Nieuwsmediaportal, het online overzicht van aangesloten nieuwstitels met toegang tot de websites, apps en social media accounts.

De modules hebben een oplopende moeilijkheidsgraad, zodat ze gespreid over de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Het lesmateriaal is geschikt voor het vak Nederlands in het vmbo, havo en vwo. De modules sluiten aan bij de thema’s mediawijsheid en burgerschap.
Het lespakket is beschikbaar via Codename Future: www.codenamefuture.nl/informatievaardigheden.

 Informatievaardigheden.jpg

 Over de organisaties
Codename Future heeft de missie om jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de samenleving. Dit doen zij door maatschappelijke thema’s (o.a. mediawijsheid, ondernemend onderwijs, loopbaanoriëntatie) op een aansprekende manier aan te bieden aan het onderwijs.

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice en lesopdrachten werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.
 
= EINDE PERSBERICHT =

——————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het lespakket, zie www.codenamefuture.nl/informatievaardigheden
Of neem contact op met Martijn Spekman, 070-3024770.

Voor meer informatie over Nieuws in de klas, zie www.nieuwsindeklas.nl/over-nieuws-in-de-klas/ 
Of neem contact op met Gerline van der Giessen, 020-4309190, g.vandergiessen@nieuwsindeklas.nl

Nieuwsbrief