PERSBERICHT // Nieuw digitaal pakket voor het onderwijs: NieuwsMakers

Amsterdam, 30 oktober 2014 – Nieuws in de klas introduceert in samenwerking met KlasseTV en Teachers in Media de multimediale toolkit ‘NieuwsMakers’. NieuwsMakers is een digitaal pakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en is vanaf nu beschikbaar via KlasseTV en LesTV. Met behulp van het pakket maken leerlingen zelf nieuws en publiceren dit in hun eigen online nieuwsmedium, de Nieuwstool. NieuwsMakers wordt kosteloos aangeboden en is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Fonds 21 en Stichting Democratie en Media.

Met het online lespakket kunnen leerlingen op basis van persoonlijke interesses hun eigen (hyper)lokale nieuwsproductie maken. Door analyses van actuele nieuwsuitingen te maken, leren zij kritisch kijken naar nieuwsmedia en krijgen ze meer vat op betrouwbaarheid van bronnen. De doelstelling is dat leerlingen betrokken raken bij hun eigen omgeving en werken aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Het online pakket bestaat uit een toolkit met overzichtelijke informatie en checklists over journalistiek en burgerschap, instructievideo’s en de Nieuwstool. Leerlingen gebruiken daarbij actuele nieuwsmedia. Het gereedschap wordt in de les gebruikt aan de hand van zes of tien lessen waarin leerlingen zelf online nieuwsproducties gaan maken. Leerlingen maken kennis met verschillende nieuwsgenres zoals een betoog, nieuwsbericht, column, fotoreportage en nieuwsvideo. Daarnaast leren ze interviewtechnieken. Alle nieuwsproducties worden in een redactievergadering besproken waarbij leerlingen zelf keuzes maken over de presentatie en de nieuwswaarde van hun bericht. In de Nieuwstool publiceren ze de gezamenlijke producties die ze vervolgens kunnen delen en verspreiden via sociale media.

NieuwsMakers is vanaf nu kosteloos beschikbaar via KlasseTV en LesTV.

Voor po: http://klassetv.nl/lespakket/nieuwsmakers/ 
Voor vo: http://lestv.nl/nieuws/nieuwsmakers/    

NieuwsMakers is ontwikkeld door:
KlasseTV is een overzichtelijk internetportaal met digitaal lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs. Op KlasseTV vindt u videoclips die afgestemd zijn op het lesprogramma van de vijf grote educatieve uitgeverijen.
Teachers in Media is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van multimediale projecten, educatieve video, digitale lespakketten en e-learning.
Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice en lesopdrachten werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Het project is mede mogelijk gemaakt door:
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Fonds 21 en Stichting Democratie en Media.

nieuwskop.png

= EINDE PERSBERICHT =
——————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het lespakket, zie www.nieuwsindeklas.nl/nieuwsmakers en www.klassetv.nl/lespakket/nieuwsmakers/
Of neem contact op met Michelle Knijff, projectleider Nieuws in de klas 020-4309195.

Voor meer informatie over Nieuws in de klas, zie www.nieuwsindeklas.nl/over-nieuws-in-de-klas/ 
Voor meer informatie over KlasseTV, zie klassetv.nl

 

Nieuwsbrief