Persbericht // Nieuws in de klas start campagne “De nieuwsmedia. Hoofdzaak voor docenten.”

Amsterdam, 1 oktober 2013 – Tijdens de Nationale OnderwijsWeek start Nieuws in de klas de campagne “De nieuwsmedia. Hoofdzaak voor docenten.”. Deze campagne is een vervolg op de bewustwordingscampagne “De nieuwsmedia, je hoofdsponsor” van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. Met de campagne wil Nieuws in de klas docenten stimuleren hun lessen te verrijken met behulp van nieuwsmedia.

De slogan van de advertenties in de onderwijsbladen luidt:  “Leerlingen die het nieuws volgen, presteren beter”. Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen lessen meer waarderen als daarin gewerkt wordt met de actualiteit. Leerlingen die het nieuws volgen, plaatsen de lesstof in een bredere context en begrijpen daardoor beter waarom ze leren wat ze leren. Leerlingen die het nieuws volgen, komen verder.
Nieuwsmedia zijn onze hoofdsponsors: ze zetten ons aan het denken en helpen ons verbanden te leggen tussen ons dagelijks leven en de wereld om ons heen. Door in het onderwijs te werken met nieuwsmedia, leren jongeren hoe zij als actieve burger kunnen participeren in de samenleving. Daarom moedigt Nieuws in de klas docenten aan om tijd te maken voor de actualiteit in de les. Zij kunnen zo een brug slaan tussen de lesstof en de werkelijkheid buiten school.

De advertentie verschijnt in het najaar eerst in onderwijsvakbladen en op onderwijssites. Aansluitend volgen advertenties in de dag- en weekbladen en op de nieuwssites van de 38 lidbedrijven die zijn aangesloten bij Nieuws in de klas. In deze advertenties luidt de slogan: “Soms vind je het beste lesmateriaal gewoon in het nieuws”. Voor een overzicht van de aangesloten nieuwstitels, zie www.nieuwsmediaportal.nl.

 Advertentie_voor_onderwijsvakbladen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————-

Noot voor de redactie:

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. De stichting helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van onze Nieuwsservice werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

Voor meer informatie en alle uitingen kunt u terecht op www.nieuwsindeklas.nl/overdecampagne.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Michelle Knijff via m.knijff@nieuwsindeklas.nl of 020-4309190.

Nieuwsbrief