Praktijkvoorbeeld Lotte Tiesing: ‘Eerst de 5 W’s en 1 H voordat je in de emotie schiet’

Docenten die het nieuws in de klas gebruiken, werken aan de speerpunten taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. Wie zijn deze docenten en hoe zetten zij de de diensten van Nieuws in de klas in?

Lotte Tiesing is docent maatschappijleer en filosofie op het A. Roland Holst College in Hilversum. Zij gebruikt dagelijks nieuws en actualiteit in haar lessen.

‘Eerst de 5 W’s en 1 H bespreken voordat je in de emotie schiet’.

Lotte geeft les aan de onderbouw, bovenbouw en aan leerlingen in een hoogbegaafdentraject. Op het A. Roland Holst College wordt het combinatievak Taal en Maatschappij gegeven voor mavo en havo onderbouw.  ‘Mijn lessen start ik standaard met de actualiteit en het bespreken van het nieuws. De lessuggestie De 5 W’s en 1 H van Nieuws in de klas doe ik veel met de onderbouw, soms ook met de bovenbouw. Vooral bij controversiële onderwerpen uit het nieuws werkt het heel goed. Sommige onderwerpen liggen gevoelig. Leerlingen willen dan meteen reageren. Ik zeg regelmatig: ‘Eerst de 5 W’s en 1 H bespreken voordat je in de emotie schiet’.

De bestorming van het Capitool lag gevoelig, zeker in de klas van hoogbegaafden. Lotte: ‘Deze leerlingen kunnen vaak veel al overzien, maar soms juist minder goed relativeren. Dan kunnen de emoties oplopen in de klas. De machtenscheiding van Montesquieu haal ik er dan bij. Ik ben politicoloog dus ik koppel dit soort zaken aan democratische begrippen.
En met de verkiezingen ga ik op zoek naar lesmaterialen bij Nieuws in de klas. De opdracht met de fractievoorzitters doen we, dat vinden ze heel leuk. We doen ook de stemwijzer’.

‘Maak een Top 5 van onderwerpen die je belangrijk vindt als je zou mogen stemmen’

Lotte en collega’s op haar school maken gebruiken van de lesmaterialen van Nieuws in de klas en vullen deze aan met eigen opdrachten. Lotte: “Het lespakket Cartoons in het nieuws doen we met de brugklas. De WIBA methode biedt een goede houvast om de cartoons eerst te beschouwen volgens een specifieke kapstok.’ (red. Zie Cartoons in het nieuws). Het is belangrijk te leren dat grappen pijn kunnen doen. We besteden dan ook een uur aan het zelf tekenen van spotprenten. Dat is vaak een hele ontspannen les. We koppelen er vervolgens woordenschat aan en houden een debat’.
Lotte vervolgt: ‘Verder gebruik ik het lesmateriaal van Nieuws in de klas over de verkiezingen. De opdracht waarbij ze de namen bij de foto’s van politici moeten zoeken vinden de leerlingen leuk. En ik gebruik de opdracht Maak een top 5 van onderwerpen die je belangrijk vindt in de verkiezingen. Ik doe dit dan met mentimeter en bespreek daarmee de onderwerpen die zij belangrijk vinden. De nieuwstool (www.nieuwstool.nl) gebruiken we al vanaf het begin, leerlingen maken daarmee mooie nieuwsproducties. In het begin waren er nog wel eens problemen met het bewaren van de krant, tegenwoordig is dat niet meer.

‘Prikkel en verwonder door authentieke bronnen’

Lotte: ‘Wij hebben een sterke vaksectie bij maatschappijleer. We overleggen altijd met elkaar in een appgroep. Hoe kunnen we dit gebruiken in de les?  Het werkt heel stimulerend om contact te hebben met  de docenten uit je vakgroep. Zo hebben we een aantal ontwerpregels voor onze lessen als houvast’.

  • Maak de les relevant door aan de actualiteit te koppelen
  • Prikkel en verwonder door betekenisvolle bronnen
  • Koppel deze aan betekenisvolle contexten
  • Haal altijd preconcepties op. Wat weten we al? Geef de ruimte om te uiten wat het oproept. Aan het eind van de les is er misschien iets toegevoegd of begrijp je beter wat een ander bedoelt.

Lotte: ‘We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om kritisch te denken en gaan controversiële onderwerpen hierbij niet uit de weg. Maar de manier waarop je dit doet, is belangrijk.’

Wilt u ook een praktijkvoorbeeld delen van uzelf of een collega?

Mail naar info@nieuwsindeklas.nl

 

Nieuwsbrief