Praktijkvoorbeeld: werken met Nieuws in de klas

Leerkracht Teus van Horssen van groep 7 werkt regelmatig met actualiteit in de les. Hij gebruikt daarbij de Nieuwsservice. Zijn leerlingen kiezen elke week krantenknipsels over het nieuws die hen aanspreken. Teus bespreekt de nieuwsberichten en gebruikt ze vervolgens bij lessen begrijpend lezen. Door het nieuws te bespreken oefenen de leerlingen met het onder woorden brengen van hun mening. Tegelijkertijd verbreden ze hun algemene ontwikkeling. Onderwerpen die langskomen zijn bijvoorbeeld advertenties, cartoons/strips, foto’s, lezen, moeilijke woorden en rekenen.

Met behulp van Nieuws in de klas en andere informatie heeft hij een aantal opdrachten gemaakt voor een project in de klas. Door gebruik te maken van de Nieuwsservice heeft hij de beschikking over verschillende nieuwstitels waarmee zijn leerlingen elke dag aan dit project kunnen werken, alleen of in wisselende tweetallen. Als afronding maken de leerlingen in groepjes een krantenpagina.

Van Horssen: ‘Het is belangrijk leerlingen te laten ervaren dat er veel komt kijken bij het maken van nieuws. Het is een mooie manier om eens anders met vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie bezig te zijn. Daarnaast is het leren samenwerken een belangrijk leerdoel van het project.’

               

 P1318956II.jpgP1318957II.jpg

 

 

 

 

 

 

Leerlingen uit groep 8 lezen het nieuws

Nieuwsbrief