Tips om nieuws over aanslagen te bespreken in de les

Hoe praat je met leerlingen over heftige gebeurtenissen, zoals oorlogen of terroristische aanslagen? Lessuggesties en blogs bieden houvast bij het bespreken van het nieuws in het onderwijs.

Bij heftige nieuwsgebeurtenissen komen leerlingen in aanraking met de berichtgeving, ook als ze er niet naar op zoek zijn. Bijvoorbeeld via social media waarop foto’s en video’s verschijnen. Het is belangrijk dit nieuws te bespreken, zodat kinderen weerbaarder worden voor schokkend nieuws. Het helpt om schokkend nieuws van context te voorzien zodat de fantasie van leerlingen niet op hol slaat.

Brochure: hoe om te gaan met heftig nieuws zoals terreur

In de online brochure ‘Kinderen en terreur op sociale media’ van Mijn Kind Online waarvoor ook Nieuws in de klas is geïnterviewd, worden de risico’s van schokkende nieuwsbeelden voor kinderen uitgelegd en wordt uiteengezet hoe ouders en leerkrachten hiermee kunnen omgaan.

Nieuws in de klas beschrijft wat de kernpunten uit deze brochure zijn en welke rol het onderwijs kan spelen. Daarnaast worden enkele verschillen tussen sociale media en nieuwsmedia naar voren gebracht.

In gesprek met de klas over terroristen, aanslagen en radicalisering

Het is niet altijd makkelijk om in gesprek met de klas te gaan over heftige gebeurtenissen zoals de aanslagen, radicalisering en extremisme.
Hier vindt u een aantal goede tips en materiaal dat door verschillende organisaties is ontwikkeld:

Algemene lessuggesties te gebruiken bij schokkend nieuws

Een aantal algemene lessuggesties kan gebruikt worden om het nieuws te bespreken:

Roadshow Persvrijheid

Roadshow Persvrijheid: Debatteer met leerlingen over persvrijheid en de gevolgen van de  aanslagen op Charlie Hebdo in Parijs. Tijdens de Roadshow maakt u gebruik van lesmateriaal  van Nieuws in de klas en komt een journalist op bezoek.
www.roadshowpersvrijheid.nl

Nieuws in de klas heeft eerder onderwijstips en lessuggesties gepubliceerd na de aanslagen in Parijs. Deze zijn grotendeels bruikbaar indien u aanslagen wilt bespreken of bijvoorbeeld afspraken wilt maken in uw docententeam.

Hoe wordt op school omgegaan met gevoelige kwesties

Journaliste Margalith Kleijwegt is met een aantal scholen en (zorg)professionals in gesprek gegaan over de aanpak van gevoelige maatschappelijke kwesties in het onderwijs. In het verslag dat zij daarvan maakte, geeft ze achtergronden en voorbeelden hoe je dit als docent aanpakt.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 2 werelden, 2 werkelijkheden: een verslag over gevoelige maatschappelijke kwesties in de school.

Gebruik nieuws in de les

Door structureel aandacht te besteden aan nieuws worden leerlingen bewust van de werking van media en heb je een kapstok heftig nieuws te bespreken. Docenten ontvangen met de Nieuwsservice kosteloos nieuwsmedia op papier en digitaal. Heeft u nog meer lesmateriaal of lestips over dit onderwerp dan ontvangen wij dit graag!

Nieuwsbrief