Vernieuwing handleidingen en uitbreiding lessuggesties

Wilt u al langer tijd maken voor de actualiteit, maar weet u niet goed hoe u nieuwsmedia in uw les kunt inpassen? Het inpassen van de Nieuwsservice vergt enige flexibiliteit omdat de actualiteit zich niet laat voorspellen. Nieuws in de klas heeft handleidingen ontwikkeld die u concrete handvatten geven en lessuggesties voor de integratie van nieuwsmedia in uw lesprogramma. Nieuws in de klas ontvangt regelmatig enthousiaste reacties van docenten. We brengen deze en andere lesvoorbeelden ook via onze website onder de aandacht. Heeft u leuke suggesties? Stuur ze graag naar info@nieuwsindeklas.nl of bel ons: 020-4309190. Medio maart zullen wij de handleidingen bij de Nieuwsservice vernieuwen en tevens nieuwe lessuggesties opnemen.

Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/po/handleiding
Handleiding Nieuwsservice Voortgezet Onderwijs
en Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum via www.nieuwsindeklas.nl/vo/handleiding

Nieuwsbrief