Wie is Nieuws in de klas?

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. Het team van Nieuws in de klas bestaat uit:

 • Chris van Hall: Manager
 • Michelle Knijff: Projectleider onderwijs
 • Remy Nijssen: Administratie- en communicatiemedewerker

Voor de realisatie van de Nieuwsservice werkt Nieuws in de klas nauw samen met de nieuwsbedrijven, die zijn vertegenwoordigd in de Werkgroep Nieuwsservice. Daarnaast stemt Nieuws in de klas de ontwikkeling van educatieve diensten af met docenten uit het primair en voortgezet onderwijs, die zijn vertegenwoordigd in de Referentiegroep Onderwijs.

Stichtingsbestuur

Nieuws in de klas is een stichting. De leden van het stichtingsbestuur zijn:

 • Tom Nauta
  Directeur NDP Nieuwsmedia, voorzitter
 • Bart Visser
  Algemeen Directeur Erdee Media Groep, bestuurslid NDP Nieuwsmedia, penningmeester

Over NDP Nieuwsmedia

images_731.jpgNieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia , de brancheorganisatie voor nieuwbedrijven.
Organisatorisch maakt Nieuws in de klas deel uit van NDP Nieuwsmedia welke op haar beurt weer is aangesloten bij Het Nederlands Uitgeversverbond.

Vertegenwoordigingen internationaal

Nieuws in de klas is ook internationaal actief.
Manager Chris van Hall vertegenwoordigt de stichting in:

 • ENPA Working Group on Media Literacy
  De European Newspaper Publishers' Association vertegenwoordigt de Europese dagbladuitgevers op Europees niveau. De Working Group on Media Literacy zet zich in voor het actief en kritisch gebruik van nieuwsmedia als onderdeel van mediawijsheid.
 • Young Reader Committee van de WAN-IFRA
  De Young Reader Committee is de vergadering van zusterorganisaties van Nieuws in de klas wereldwijd. De committee is gelieerd aan de World Association of Newspapers and News Publishers.

Internationale erkenning

Nieuws in de klas heeft een internationale erkenning van de World Association of Newspapers and Newspapers Publishers ontvangen. Nieuws in de klas heeft het predicaat ‘WAN-IFRA Center of Youth Engagement Excellence’ ontvangen.WAN-IFRAII.jpg

Het predicaat ‘WAN-IFRA Center of Youth Engagement Excellence’ gaat naar initiatieven die zich langdurig en krachtig inzetten voor mediawijsheid en de betrokkenheid van jongeren bij het nieuws. Nieuws in de klas heeft het predicaat ontvangen vanwege het innovatieve programma dat er voor zorgt dat jongeren actief kennismaken met het nieuws. Zie het volledige persbericht hier.