Nieuws: goed lesmateriaal voor alle vakken

Het nieuws biedt een dagelijkse samenvatting van de wereld om je heen. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op de maatschappij. Voor elk vak zijn in het nieuws bronnen te vinden die aansluiten bij de les.

Leerlingen die het nieuws volgen hebben een betere algemene ontwikkeling, kunnen beter argumenteren en scoren hoger op burgerschapsvaardigheden.

Betekenisvol onderwijs

Nieuws motiveert leerlingen en betrekt ze meer bij de les. Leerlingen ervaren de les als betekenisvoller als er met actuele en reële onderwerpen wordt gewerkt. Het nieuws maakt een koppeling tussen de schoolse omgeving en de wereld buiten school.

Nieuws wordt veel gebruikt bij maatschappijvakken en Nederlands maar is breder inzetbaar. Onderwerpen uit alle vakken komen naar voren in de actualiteit.
Bovendien gaan de ontwikkelingen snel dus het is van belang om aan te sluiten op de actualiteit.

Nieuws volgen is leerzaam

Het is goed als leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking komen met de actualiteit. Met de begeleiding van een docent en eventueel lesmateriaal wordt het nieuws toegankelijker.

Als docenten de actualiteit regelmatig in de klas bespreken:

  • verbetert de taalvaardigheid van leerlingen
  • ontwikkelen zij mediawijsheid
  • werken zij aan hun burgerschap
  • raken zij geïnteresseerd in het nieuws en hun omgeving
  • gaat de lesstof meer spreken, want deze wordt gekoppeld aan de wereld buiten school
  • groeit hun algemene ontwikkeling

Actualiteit bij alle vakken

Werken met de actualiteit kan in veel vakken worden toegepast. In de Docentenhandleiding ligt de nadruk op Nederlands en maatschappelijke vakken, maar ook binnen vakken als ckvbiologiegeschiedenisaardrijkskundescheikundeeconomie en wiskunde kunnen nieuwsitems dienen als informatie- en/of inspiratiebron.

Nieuwsbrief