Grotere taalvaardigheid door het nieuws te volgen

Door het nieuws te leren lezen, werken leerlingen actief aan hun taalvaardigheid.

Goede taalvaardigheid is essentieel om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Bovendien is begrijpend lezen een basisvaardigheid die onderdeel is van het centraal schriftelijk examen Nederlands.

Nieuws volgen vergroot taalvaardigheid

Het actief volgen van de actualiteit helpt om taalvaardigheid te vergroten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Nieuws heeft een hoge informatiedichtheid en is zeer contextrijk, waardoor het goed ingezet kan worden in het onderwijs.
Als docenten nieuwsbronnen gebruiken in de les:

  • zijn leerlingen meer gemotiveerd om te lezen
  • verbreden zij hun algemene ontwikkeling
  • en groeit hun woordenschat

Nieuws als lesmateriaal

Nieuwsmedia (papier, radio, online en tv) zijn uitermate geschikt om te werken aan (begrijpend) lezen, schrijven, spreken en luisteren. Door nieuwsmedia in de les te gebruiken, werken docenten met hun leerlingen aan:

  • woordenschat
  • spelling
  • grammatica
  • begrijpend lezen
  • leesstrategieën
  • spreek-, luister- en schrijfvaardigheid

In de Handleiding Nieuwsservice vindt u concrete handvatten om nieuwsmedia in de les te integreren. De bijlage Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum laat zien aan welke kerndoelen u met de Nieuwsservice werkt.

Nieuwsbrief