Lessuggestie: Geen nieuws is goed nieuws?

Leerlingen gaan met deze lessuggestie onderzoeken wat goed nieuws is en gaan in gesprek over de nieuwswaarde van berichtgeving. Hoe komt het dat slecht nieuws vaak meer aandacht krijgt dan goed nieuws?

In de versie voor het basisonderwijs bereiden de leerlingen een ‘Goed Nieuws Show’ voor. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs gaan met de lessuggestie op zoek naar goed nieuws in de nieuwstitels. In de lessuggestie komen de volgende vragen aan de orde. Wat is goed nieuws? Is goed nieuws voor iedereen hetzelfde? Wat is de nieuwswaarde van een bericht?

Leerlingen maken een overzicht met daarin de onderwerpen, de hoofdpersonen en de instellingen die betrokken zijn bij goed nieuws. Leerlingen leren hoe het komt dat negatief nieuws meer aandacht krijgt in de media. Toch is er ook veel goed nieuws te vinden. In een differentiatieopdracht maken leerlingen met de  www.nieuwstool.nl een online krant met goed nieuws, verdeeld over de verschillende journalistieke genres.

Nieuwsbrief