Mensenrechten in het nieuws

Op 10 december 1948 is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Met deze lessuggestie besteedt u aandacht aan de mensenrechten en hoe deze kunnen botsen.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Naties opgericht. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 ondertekend. Naar aanleiding van de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog vraagt dit document aandacht voor de rechten van de burgers van de lidstaten.

In de lessuggestie maken de leerlingen kennis met de rechten van de mens aan de hand van actuele onderwerpen. Verder denken ze na over mensenrechten in de context van verschillende culturen. En ze denken na over de toepasbaarheid op internationaal niveau, de rol van tradities, groepsrechten en individuele rechten

 

 

Streep als een dictator

 

Stel je voor dat je de dictator bent in een land naar keuze. Je wilt niet dat alle meningen in
de nieuwsmedia verschijnen. Je past censuur toe. Neem de krant van vandaag en schrap vijf
artikelen waarvan jij vindt dat ze niet in ‘jouw’ krant thuis horen. Zet een streep door deze
artikelen en leg uit waarom deze niet in jouw krant thuis horen. Bespreek de resultaten in groepjes.
Deze opdracht komt uit de lesbundel Persvrijheid

 

Tijdsbesteding
30-50 min.
Krant nodig
twee of meer

Nieuwsbrief