Praktijkvoorbeelden

Zone: actualiteit als start van discussie

Zone: actualiteit als start van discussie

In het tijdschrift Zone is een artikel gepubliceerd waarin drie praktijkvoorbeelden van het gebruik van actualiteit in de klas worden beschreven.

Meer
Bijlessen taalvaardigheid op de basisschool

Bijlessen taalvaardigheid op de basisschool

De Brede School Academie (BSA) in Zaanstad werkt intensief aan begrijpend lezen met behulp van de actualiteit. Een inspirerend concept.

Meer
Nieuws lezen op de Brede School Academie in Utrecht

Nieuws lezen op de Brede School Academie in Utrecht

Op de Brede School Academie (BSA) in Utrecht wordt intensief gewerkt aan begrijpend lezen met het nieuws. We spraken met de projectleider Arjen Scholten, die de aanpak en het effect van de BSA toelichtte.

Meer
Scholierenpeiling in de NT2-les

Scholierenpeiling in de NT2-les

Leerlingen uit een klas NT2 vulden de scholierenpeiling van 2014 in. Maar niet voordat helder was wie en wat er op de lijst stond. Docent Jan Weijters behandelde de verschillende nieuwsgebeurtenissen, nieuwswoorden en nieuwspersonen.

Meer
Nieuwsmedia in het basisonderwijs

Nieuwsmedia in het basisonderwijs

Een docent laat aan groep 8 van de basissschool zien hoe taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap samenkomen.

Meer