Gebruik het nieuws bij afstandsonderwijs

Het is belangrijk dat jongeren het nieuws leren volgen. De scholen geven onderwijs op afstand en juist nu is er veel nieuws dat direct ingrijpt op het dagelijks leven en gevolgen heeft voor langere termijn. Nieuws in de klas biedt kosteloos digitale toegang tot nieuws en lesmaterialen om het nieuws te leren begrijpen.

Juist in deze tijd is het begrijpen van de coronamaatregelen en het onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen relevant. Nieuwsmedia informeren, agenderen, bieden een platform voor discussie en laten verschillende perspectieven op het nieuws zien. In tijden dat er veel nieuws is, verschijnt er ook nepnieuws via verschillende kanalen. Nieuwsmedia en de journalistiek bieden waarborgen tegen nepnieuws en desinformatie en het helpt jongeren te leren over de journalistieke werkwijze. In aanloop naar de verkiezingen worden de functies van nieuwsmedia in de democratische samenleving extra duidelijk.

Nieuws in de klas biedt ondersteuning voor afstandsonderwijs

Nieuws in de klas heeft lespakketten en lessuggesties gratis online staan met activerende werkvormen op verschillende niveaus. De digitale toegang en lesmaterialen zijn goed te gebruiken bij afstandsonderwijs. Van het lezen van korte artikeltjes tot uitgebreide woordenschatoefeningen en van de analyse van nieuwsbronnen tot het maken van eigen nieuws. Ter inspiratie heeft Nieuws in de klas hieronder een overzicht geplaatst van veel opdrachten die leerlingen zelfstandig of in groepjes op afstand kunnen doen.

Nu de scholen weer (beperkt) open zijn is de bezorging van papieren exemplaren voor de Nieuwsservice hervat. De afgelopen periode is het digitale materiaal veel ingezet. Er zijn veel online nieuwsproducties gemaakt met de Nieuwstool.nl en wordt de Nieuwsservice Digitaal gebruikt.

Overzicht lesmaterialen voor afstandsonderwijs

In dit overzicht vindt u allerlei lesvoorbeelden die bij afstandsonderwijs ingezet kunnen worden:

 • Laat leerlingen een half uur het nieuws lezen en laat een overzicht maken van nieuws van de dag
 • Check 5w1H in artikel naar keuze: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
 • Gebruik lesmateriaal Journalistiek als wapen tegen nepnieuws en desinformatie
 • Knip een artikel of beschrijving los van kop of foto en probeer ze bij elkaar te zoeken.
 • Omcirkel signaalwoorden.
 • Maak je eigen online krant of nieuwsproductie.
 • Wat vind jij het belangrijkste nieuws en waarom. Hoe wordt nieuwswaarde bepaald?
 • Cartoons analyseren (WIBA methode: waarnemen, interpreteren, beoordelen, actualiteit).
 • Nieuwsbronnen checken met checklist nepnieuws.
 • Wat vind je mooiste foto of infographic in de krant en waarom. Wat voegt het toe aan het verhaal? Geeft het veel informatie of is het een trigger om te gaan lezen. Als een foto in het nieuws een andere uitsnede zou hebben krijg je dan een ander perspectief op de inhoud van het bericht?
 • Bedenk eigen kop als alleen het artikel gelezen is (of andersom; schrijf artikel op basis van kop of foto). Eventueel ook mogelijk als variant op woordenboekspel.
 • Wat is verschil tussen website en de papieren nieuws. En vergelijk nieuws dat via verschillende bronnen komt.
 • Analyseer een betoog of opinieartikel en zet een argumentatieschema op.
 • Schrijf/maak eigen artikel/recensie/vlog
 • Maak een tiktok/instagrampost over een nieuwsverhaal
 • Hoe ziet jouw nieuwsmenu eruit? Via welke bronnen komt nieuws tot jou. Deel ze in van betrouwbaar naar onbetrouwbaar. Noteer waarom je voor deze indeling hebt gekozen.
 • Maak onderscheid tussen feiten en meningen in artikelen. Hoe kun je controleren of iets een feit of een mening is?
 • Analyseer een sociaal probleem aan de hand van het nieuws
 • Is alles in de krant neutraal en objectief beschreven? Kan je geheel objectief zijn. Waarom wel of niet.
 • Bronnenbingo: hoeveel verschillende soorten bronnen kun je vinden in de krant
 • Streep als een dictator: Jij bent de alleenheerser in Nederland. Sommige berichten komen jou misschien niet goed uit. Streep onwelgevallige berichten weg (b.v. negatieve berichten over Nederland, iemand die te kritisch is) welke berichten zouden in een dictatuur de eindredactie niet halen. Wat is de functie van nieuws in de democratische samenleving?
 • Vergelijk voorpagina’s van dezelfde dag. Wat is belang van vrije en pluriforme nieuwsmedia.
 • Wat is journalistieke werkwijze en hoe zie je dat terug in berichtgeving of nieuwsbulletins?

 

 

Nieuwsbrief