Taalvaardigheid

Jongens motiveren voor lezen met nieuwsteksten

Jongens kunnen met nieuwsteksten meer gemotiveerd worden om te gaan lezen. In dit literatuuronderzoek worden voorbeelden genoemd hoe meer betekenisvol onderwijs gegeven kan worden met nieuws en actualiteit.

Meer
Onderzoek: krant lezen vergroot taalvaardigheid

Onderzoek: krant lezen vergroot taalvaardigheid

Uit onderzoek blijkt dat het lezen van nieuwsteksten bijdraagt aan taalontwikkeling. Jongeren die gevarieerd lezen (niet alleen boeken), scoren hoger op taal dan jongeren die dat niet doen.

Meer

Onderzoek CITO: nieuwsvolgers scoren hoger op argumentatievaardigheden

Uit het CITO-onderzoek Balans Oordelen en argumenteren als onderdeel van actief burgerschap en sociale integratie blijkt dat leerlingen die het nieuws volgen hoger scoren op argumentatievaardigheden dan klasgenoten die dat niet doen.

Meer

Congres Stichting Lezen: bijval voor lezen van nieuwsteksten

Een divers leesaanbod stimuleert tot lezen, en vergroot de geletterdheid – een voorwaarde voor deelname aan de maatschappij. Pleidooien voor het lezen van verschillende soorten teksten.

Meer